CLICK ME!

Plug & Play Compliance Save Cost Easy for Everyone

แค่เครื่องเดียวก็ "จบ" แก้ "ครบ" ทุกปัญหา

สำหรับองค์กรที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับพนักงานหรือองค์กรมีสาขาย่อยหลาย ๆ สาขา แต่ยังมีเพียงแค่ “Router” ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ “Comply” พ.ร.บ. คอม ฯ แน่ ๆ เพราะต้องมีการเก็บการจราจร

iLog DPI คือ?

iLog DPI คือ Sensor เก็บ Log ตามกฏหมายข้อบังคับ พรบ.คอม 2560 ซึ่งรายละเอียดของ Log จะระบุได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยข้อมูล Log ทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นไปบน Cloud ของ iLog สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้บนหน้า Dashboard ของ iLog

หมายเหตุ : iLog DPI มาในรูปแบบของ Appliance ที่มีขนาดเล็ก ใกล้เคียงกับ Router ดังรูป

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ตามข้อบังคับกฏหมาย พรบ.คอม
  • ติดตั้งง่าย ด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม
  • ครบ จบ ในที่เดียว ไม่ต้องถามหา solution อื่น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เรารวมสิ่งที่จำเป็นให้อยู่ในแพคเกจ
  • เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องรับผิดตามข้อกฏหมายเพราะสามารถหาผู้ก่อเหตุได้

ทำไมต้อง iLog DPI

เราสามารถทำให้องค์กรของคุณผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.คอม ฯ โดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หลาย ๆ ตัว เพราะเราออกแบบทั้งวิธีการและระบบให้มัน ง่าย สำหรับคุณ โดยใช้แนวคิด

Plug & Play
Compliance
Save Cost
Easy for Everone

สิ่งที่เราจะให้คุณ

เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปติดตั้งหลัง Router ก็สามารถ Comply กฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ได้เลย

plug & Play

มีหน้า Dashboard แสดงข้อมูล Log การใช้งานของ User ในองค์กร Monitoring แบบ
Real - Time ใช้งานง่าย

Simply Dashboard

Product นี้เป็นส่วนหนึ่งของ iLog.Ai โดยสามารถใช้บริการเพิ่มเพื่อประโยชน์จาก Log ได้มากขึ้น

iLog Ecosystem

Raw Log ที่มีอยู่จะถูกเก็บไว้บน Cloud ที่ปลอดภัย ข้อมูลไม่สูญหายอีกทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Log on Cloud

หากมี Audit มาขอ Raw Log ก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพื่อความ "รวดเร็ว" ในการตรวจสอบ

Self export data

มีหน้า Captive Portal ที่สามารถระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กร อีกทั้งมีระบบ Manage User ภายในแบบรวมศูนย์อีกด้วย

Smart Captive Portal

Create Captive Portal for Your Own

ลูกค้าของเรา

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี
จํากัด (มหาชน)

บริษัทเทเวศประกันภัย
จำกัด (มหาชน)

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย
จำกัด (มหาชน)

และบริษัทอื่นๆ มากกว่า 100 บริษัท

มาเป็นหนึ่งในลูกค้าของเรา