CLICK ME!

Easy for you Friendly Comply with the law

PDPA คืออะไร?

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมี บทลงโทษ ดังนี้

ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

iLog PDPA Activity Tracking ทำอะไรได้บ้าง

จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง ลบหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้

แสดง Dashboard การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถแจ้งเตือนหากมีผู้เข้าระบบหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สามารถ Download Report ข้อมูลการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลได้

iLog PDPA Activity Tracking จะให้สิ่งนี้กับคุณ

ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (PDPA)

Comply

Dashboard ที่แสดง การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและสามารถ Download  ออกมาเป็น Report ได้

Simply Dashboard

Product นี้เป็นส่วนหนึ่งของ iLog.Ai โดยสามารถใช้บริการเพิ่มเพื่อประโยชน์จาก Log ได้มากขึ้น

iLog Ecosystem

สามารถดาวน์โหลดรายงานการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวเองเพื่อความ "รวดเร็ว" ในการตรวจสอบ

Self export data

ทำไมต้องเป็น iLog

เราเบื่อระบบเก็บ Log ที่มีในตลาดเพราะว่ามันใช้งานยากราคาแพง
เราจึงออกแบบทั้งวิธีและระบบใหม่ตั้งแต่ต้นโดยมีแนวคิดผลิตภัณฑ์ว่าจะต้อง รวดเร็ว – ปลอดภัย – ใช้งานง่าย นั่นเป็นเพราะเราอยากสร้างสิ่งที่มันเวิร์ค

iLog คือระบบเก็บข้อมูลจราจร Log บน Cloud ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ทำให้สามารถติดตั้งระบบเองได้เพียงไม่กี่นาที

เก็บ Log เพื่อปฎิบัติตาม พรบ คอมพิวเตอร์ 2560, สธ.37, คปภ และอื่นๆ

เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร เช่นการใช้งาน facebook Youtube ฯลฯ

iLog PDPA Activity Tracking

Easy, friendly, comply with the law

iLog PDPA Activity Tracking คืออะไร

Solution การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแนวทางการรับมือเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Awesome code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

free template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

สิ่งที่หลายๆองค์กรต้องเผชิญ

This is some text inside of a div block.

กฎหมาย

ปัจจุบันมีทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

ผู้ไม่หวังดี

ผู้ไม่หวังดีจากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่ประสงค์ร้ายต่อข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ที่จะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความเรียบร้อยขององค์กร

การทำงานของ iLog Activity Tracking

Access Log

ทำการเก็บ Log จาก database ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

Visualize Data

นำ log ที่เก็บจาก database ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรมาทำการประมวลผล

Create Dashboard

นำ Log ที่ได้รับการประมวลผลมาสร้างเป็น Dashboard

Set Alert

มีการสร้างการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้งานที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

Report

สามารถสร้างรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้

Advance search

สามารถค้นหาเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก

Guideline

ก้าวไปอีกขั้นกับฟีเจอร์ Guideline ที่จะช่วยให้การทำ PDPA เป็นระบบระเบียบ ไม่พลาดทุกขั้นตอน ช่วยย่นระยะเวลากับทุกส่วนที่สำคัญในการดำเนินงาน

Role and Responsibility

มาพร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยคัดเลือกบุคลากรที่คุณสมบัติตรงที่สุดสำหรับการทำ DPO และอธิบายวิธีการจัดตั้งอย่างเป็นขั้นตอน

Data Subject Rights

มีกำหนดกระบวนการขอเข้าถึง และใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลพร้อมให้ใช้งาน

Data Breach Notice

มาพร้อมระบบการแจ้งเตือนข้อมูลสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิ์

Cookie Consent

สามารถทำระบบการขออนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ Cookie จากผู้ใช้งานได้

Consent Form

สามารถกำหนดกระบวนการบริหารจัดการหนังสือยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้สะดวกกว่าเดิม

ผู้ที่สนใจทดลองใช้งาน iLog PDPA Activity Tracking สามารถ แสกน QR code ด้านข้างเพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ iLog PDPA Activity Tracking มอบให้

Activity Alert

ระบุการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาติและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Reduce Time

ลดระยะเวลาในการตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล

Dashboard & Report

แสดงข้อมูลของ Activity ที่เกิดขึ้นในรูปแบบ visualization & report เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์

success

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.